Kullanıcı girişi

İhtisar Çalışmaları


İhtisar çalışmaları hadîs kitaplarını hacimce daraltmak, daha kullanışlı hale getirmek üzere mükerrer hadîsleri atmak, senetleri atıp sâdece metin kısımları bırakmak üzere yapılan çalışmalardır. Buna en güzel örnek Buhârî´nin Sahîh´inin ihtisârı olan et-Tecrîdü´s-Sarîh Li-Ehâdîsi´l-Câmi´i´s-Sahîh´dir. Müellifi Şihâbü´d-Dîn Ebu´l-Abbâs Ahmed İbnu Abdi´l-Latîf eş-Şereî ez-Zebîdî (v. 893/ 1497).

Beyhakî´nin Şu´abu´i-İmân´ına Ebu Muhammed Abdü´l-Celîl İbnu Musa el-Kasarî´nin yaptığı Muhtasaru Suabi´l-İmân, Târîhu´l Dımeşk´e Ebu Şâme´nin yaptığı el-Muhtasaru´s-Sağir ile, el-Muhtasaru´l-Kebîr´i, Zehebî´nin Târîhu´l-Bağdâd´a yaptığı el-Muhtasaru´l-Muhtâc İleyhi Min Târîhi´l-Bağdâd adlı ihtisarı gösterilebilir. [268]


Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <b> <center>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.