Kullanıcı girişi

Lübnan tarihi


warning: Creating default object from empty value in /home/tarih/domains/tarihsayfasi.com/private_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Lübnan´ın en eski tarihi Fenikeliler´le başlar. Fenikeliler´den sonra Lübnan´a sırasıyla Âsurlular, Yeni Babilliler, Persler, Makedonyalılar ve Romalılar sahip oldular. Hazret-i Ömer zamanında, 643 yılından itibaren Suriye´nin fethi için gönderilen İslam orduları, aynı tarihlerde Lübnan´ı da fethetti. Bu arada Suriye´den göç eden Maruni Arapları, Lübnan Dağlarının kuzey bölgelerine yerleştiler. Bugünkü iç karışıklıkların sebepi olan Dürziler ise on birinci yüzyılda güneyden Lübnan´a girdiler.

Lübnan daha sonra Haçlı saldırılarına maruz kaldı ve birçok küçük Haçlı devletçikleri kuruldu. Bunlar da Memlukler zamanında özellikle Baybars ve Kalavun dönemlerinde temizlendi. Osmanlı Devletinin ilk olarak Müslümanların halifesi unvanına da sahip olan padişahı Yavuz Sultan Selim Han, 1516 ve 1517´deki Mısır Seferi sırasında Memlük Devletine son vermiş ve Lübnan´ı da Osmanlı sancağı yapmıştı.

İçerik yayınları