Kullanıcı girişi

Kanuni Sultan Süleyman'ın Hanımları ve Çocukları


Yılmaz Oztuna; Kaanuni'nin zevcelerinin sayısını, dört tane olarak gösterir ve bunlardan 1496'da doğup , 1550'de vefat eden ve adı bilinmeyen ancak, Mahmud adlı bir şehzadesi bulunan ve kendi makberi Şehzade camiinde bulunan bir ha­nımdan haber verir.

1499'da Bursa'da doğmuş Abdullah kızı Mahi Devran Haseki, 1581'de 82 yaşında ölmüştür. Evliliği 52 sene sürmüşse de, bunun fiili olmadığını Mahi Devran Haseki'nin 1534'den sonra oğlunun yanında yaşadığını bildi­riyor. 1553'de yerleştiği Bursa'da, 28 sene muammer olmuş ve oğlu Şehzade Mustafa'nın türbesine defnolunmuştur.

Kaanuni'nin 3. hanımı ise; Gülfem Hatun adlı 1497'de İstanbul'da doğmuş, 65 yaşında olduğu halde yine İstanbul'da vefat eden bu zevcesi 51 sene süren izdivaç müddetiyle görülüyor ki evliliği 14 yaşındayken vukubulmuştur. Muraâd adlı bir şeh­zadesini babası boğdurtmuştur.

Dördüncü Hatun ise; Hurrem Haseki Sultandır. 1506'da İstanbulda doğmuştur. Ortodoks bir rahibin kızıdır, Müslüman olmadan önceki esas adı Aleksandra Lisovska'dır ve Roksalan'da denmektedir. Evlendi­ğinde oda 14 yaşında olup, 38 yıl dünyanın en büyük devlet başkanının hanımı olarak yaşamıştır. 1558'de vefatın da Süleymaniye Camiindeki türbesine gömüldü. Muhteşem Kaanuni'ye dört şehzade bir Sultanhanım doğurdu. Kızı Mihrimah olup, erkek çocukları, Mehmed, Selim, Bayezid, Cihan­gir ve Abdullah adlı şehzadelerdi. Çok hayrat yaptırmıştır. Mimar/Sinan'ı çok çalıştırmıştır.

Bir de Uluçay'a göz atalım ,bakalim bu hususda neler yazmış!

Uluçay bey, Hurrem Sul­tan, Mahidevran ve Gülfem Hatundan bahsetmekle beraber adı bilinmeyen hanımdan bahsetmez ancak Kaanuninin baş­ka eşleri olabileceğimde beyan eder. Gülfem Hatun'unsa öldurulduğunu yazar. Ancak kabir taşında şehide-i saide yazı­yor olması yâni kutlu şehid mânasına gelen bu ifadenin kötü bir eylemin sahibi olmadığını akla getiriyor. Hurrem Sultan hakkında uluçay menşei hakkında pek çok çeşit rivayet ileri sürmüştür. Ancak İstanbul'da doğdu dememiştir. Mahidevran hatunun, Hurrem Sultan ile hayli didiştiği ancak galibiyetin Hurrem'de kaldığı, su götürmez.

Kaanuni'nin kızlarına gelince uluçay, Mihrimah hanımsultan'ın ve Raziye hanımsultan'ın kızından başka kız yazma­maktadır. Mihrimah Sultan Kaanuni'nin tek kızı olduğu husu­su, Yahya Efendiye ait türbede medfun ve kabir taşında "Ta­sasız Raziye Sultan Kaanuni Sultan Süleyman kerimesi ve Yahya Efendinin mânevi kızı" olduğu yazılı olması böylece bir tashihe uğramış oluyor.

Bunun yanında Mihrimah Sultan'in İstanbul'da 1522'de doğduğu ve 25/ocak/1578'de Istanbulda vefat babasının türbesine defnolunmuştur. Çok hayırhah bir hanımdır. Edirnekapı'daki Sinan yapısı Camii bu hanımsultan yaptırmış ve adıyla anılmaktadır. İzdivacı 1539'da Rüstem Paşa ile olmuş­tur. Rüstem Paşa daha sonra sadrıazam yapılmıştır. Hurrem Sultan-Mihrimah ve Rüstem Paşa Kaanuniden sonra, padi­şah olması muhtemel olan şehzade Mustafa'yı ki bu şehzade Mahidevran hatunun oğludur saf dışı bıraktılar. Mustafa'nın boğdurulmasın da payları olduğu rivayeti vardır. Sevilen şeh­zadenin katlini, bu üçlünün işi olarak tahmin eden askerin tatmini için ve belki de evlâdının zayiinde dahli olduğunda şüphesi olduğundan olabilir. Rüstem Paşayı sadaretten azlet­ti. Mihrimah Sultan daha sonra annesi Hurrem Sultan'ın ve­fatı üzerine, babası Kaanuni'nin, dert ortağı olduğu görüldü. Babasından sonra Osmanlı tahtına geçen 2. Selim ve onun oğlu 3. Murad zamanında da pek saygı gördü ve Hâla Sultan diye lakablandı.

Hemen ilâve edelimki Üsküdar'da İskele camii diye konuşulması tercih edilen camiin asıl adı ve yaptıranı bu Mihri­mah Sultandır. Dünyanın hayran olduğu padişah Kaanuni Sultan Süleyman baba olarak çok müşfik olmakla beraber devlet reisi olması hasebiyle devletin âli menfaati hususunda pek realist bir anlayış sahibidir.

Kırkaltı yıl süren devrinin bir evlâddan ziyade devlet reisi olacak anlayışıyla yetiştirilen şehzadeler, bu uzun saltanat dönemini sabırla bekleme gücünü gösteremediler. Şehzade katliyle bu padişahı suçlayanlar, hiç de şehzadelerin sabırsız­lığını göz önüne almadılar ve târih yorumlarını yaptıkları isti­kamet tabiatıyla doğru bir neticeye varamadı.

Yılmaz Öztuna değerli eseri Devletler ve Hanedanlar adlı çalışmasında Kaanuni'nin erkek evlâd sayısını onbeş olarak göstermektedir. Bizde bu bilgileri özetlemek suretiyle aktara­lım efendim:1512'de doğup, 1521'de 9 yaşında ölen Mah-mud, 1515'de doğan ve Konya Ereğli'de 6/kasım/1553 ba­bası tarafından boğdurulan, Mustafa, Amasya'da 1526'da doğup, Bursa'da 1533'de boğdurulan Mehmed, sadece Ölüm târihi bilinen Konya'da medfun Ahmed, 1521'de İstanbul'da doğup, 22 yaşında 1543'de Manisa'da Çiçek hastalığından ölen Mehmed, bebekken ölen Abdullah, 1524'de doğan ve bilahire 2. Selim unvanıyla tahta çıkan Selim, 1525'de do­ğup, 1562'de Kazvin'de İran Şahına verilen sipariş üzerine öldürttürülen Bayezİd, 1543'de Kütahya'da doğup, Kaz­vin'de 1562'de Şah'ın marifetiyle boğdurulan Orhan, yine Kütahya, Kazvin hattı içinde 1545 doğum, 17 yaşında 1562'de boğdurulan Osman, aynı hatta 14 yaşında öldürülen Abdullah, 3 yaşında Bursa'da boğdurulan Mehmed, İs­tanbul'da 1531'de doğup, Ağabeyi veliahd Mustafa'nın ida­mında geçirdiği şok'a bağlı olarak vak'adan 21 gün sonra 27/kasıml553'de vefat eden Cihangir ki İstanbuldaki Cihangir semti bu şehzadenin adına kurulmuştur. 1554'de doğup, sekiz yaşında 1562'de vefat ettiği bilinen ve hakkında başka bilgide bulunmayan Orhan'ı böylece sizlere naklettik.

Kanuni Sultan Süleymanın hayatı

Hürrem Sultan'ın Hayatı

Mahidevran Sultan'ın Hayatı

Hatice Sultan'ın Hayatı


Yorumlar

Replied

MAHİDEVRAN

Kanuni Süleyman Han, Mahidevran'dan neden vazgeçmişti? Bir sebebi var mıydı

Replied

HAK, HAK EDENE VERİLİR. bu

HAK, HAK EDENE VERİLİR. bu düşünce onun kanuni olduğunu değiştirmez

Replied

Aynı fikirdeyim ama...

Aynı fikirdeyim ama... Sultan Süleyman o kadar zeki biridir ki bu ünvanı da vardır. Ama aşk gözüne perde çekmiştir. Hürremin yaptıklarını bilmektedir ama aşk onu görünce herşeyi unutturmaktadır. Hürreme olan aşkı onun gözünü buğulamıştır.

Replied

Hürrem etkisi!

Moskof cariye Hürrem, Osmanlı Sarayı'na girerek, Hanedan-ı Osman'ı mahvetmiştir. Hürrem bütün kötülüklerin anasıdır. O'nun saraya girmesiyle saray entrikaları başlamıştır. Hürrem, Rus'tur. Süleyman'ı etkileyerek, Osmanlı savaş makinasını emeklemekte olan Rus Knez'lerinden uzak tutmuştur. Bu sebepten dolayı Ruslar güçlü bir devlet kurmuşlardır. Hürrem'in kızı en az anası kadar şeytandır. O'da babasını etkileme gücüne sahiptir. Hırvat asıllı Rüstem Paşa ile evlenerek şehzade Mustafa'nın katlinde rol oynamıştır. Rüstem Paşa, Süleyman tarafından sırf damat olduğu için veziriazamlığa getirilmişti. Veziriazamlığı döneminde devlet yönetimine rüşveti sokan kişidir. Bozulmaya onun katkısıda büyüktür. Şehzade Mustafa'ya kurulan komplonun amacı, Hürrem'in oğlu olan 2. Selim'i tahta geçirmekti. (Eğer iyi eğitim almış, sevilen ve Türk anadan doğma olan şehzade Mustafa tahta çıksaydı, kuşkusuz Osmanlı devletinin kaderi değişirdi.) Komplo başarılı oldu ve iyi eğitim almamış, sarhoş Sarı Selim tahta çıktı. Ve Osmanlı için sonun başlangıcı! Sarı Selim'le beraber Osmanlı duraklama dönemine girdi. Süleyman, babasından aldığı devleti 2 kat büyütmüştü. Sarı Selim döneminde ise devlet ilerliyemedi, yerinde saydı. Sonuç olarak, Osmanlı sarayına giren bir Rus kadını zincirleme reaksiyona yol açtı ve koskoca imparatorluk çöktü. İşte o çöküşün başlangıcı moskof cariye Hürrem'dir. Ben buna kısaca "Hürrem etkisi" diyorum. Bu vakâdan çıkarılacak sonuç ise devşirmelerin Türk devletinin köküne kibrit suyu dökmüş olmaları gerçeğidir. Osmanlı devletinde maalesef devlet yönemine devşirmeler hakim olmuş, Türkler dışlanmıştır. Hatta Türkler bir dönem "etrak-ı bi idrak" yani idrakten yoksun olarak adlandırılmıştır. Türkler "köylü" denerek hakir görülmüştür, hakaret edilmiştir. Bunlarda Osmanlı'nın çöküşünü hızlandıran unsurlardır. Bir çok ulustan insanlar imparatorluğa getirilmiş ve devlet dış müdahalelere açık hale getirilmiştir. Osmanlı devlet yönetiminde devşirmeler yerine daha çok Türk kökenlileri tercih etseydi, şüphesiz ömrü daha uzun olabilirdi.

Replied

kesinlikle katılıyorum

haklısın

Replied

katılıyorum

size sonuna kadar katılıyorum.bu bilgileriniz için teşekkür ediyorum

Replied

şimdiye kadar en güzel yorum

şimdiye kadar en güzel yorum sizindi yorumlarınıza tamamıyla katılıyorum

Replied

size katılıyorum fakat

size katılıyorum fakat unutmayınki ibrahim paşada devşirmedir.Ayrıca Hürrem ailesinden koparılmış ve kırımlardanda Osmanlı köle olarak satın alınmıştır.

Replied

bence hürrem çooook kötü

bence hürrem çooook kötü mahidevran sultan daha iyidir keske valide mahidevran sultan olsaydı

Replied

hiçte değil

sen bir şey bilmiyorsun

Replied

sultanlar

ne olursa olsun hürrem sultan kötü mahidevran sultan kötü olsada ikiside bizim sultanımız bunu kafanıza sokun ayrım yapmayın isterseniz sevmeyin ama şunu iyi kavrayın ikiside sizin sultanınızdır ve bunu kimse değiştiremez eğer benim köküm osmanlıya dayanmıyor diyorsanız ben osmanlı torunu değilim diyorsanız bizim sultanlaRımıza da yorum yapmayın !

Replied

helal oLsun sana gercekten

helal oLsun sana gercekten süper bi konuşma yaptınn tesekkur ederım onlar iyide olsa kotude olsa onların torunuyuz bizz hepsiylede gurur duymamız gerek

Replied

özür dileyerek soruyorum

özür dileyerek soruyorum arkadaşlar tarihe bakınca padişahlarımızın annelerinin genelde yabancı (Rus) olduğunu görüyoruz bu durumda biz Osmanlı-rus ortak yapımı torunlarmıyız?

Replied

hürrem

bence çok dogru ne olursa olsun hangisi daha kötü olursa olsun onlar bizim sultanlarımız tamam hürrem sultana kötü diyorsunuz ama mahi devran sultanda sütten çıkmış ak kaşık değil ikiside aynı kötülükte ikisinin arasında bir fark yok

Replied

çok doğru sana katılıyorum

çok doğru sana katılıyorum

Replied

Ben tam bir Süleyman

Ben tam bir Süleyman hayranıydım ama onunla ilgili fikirlerim çok değişti. çok akıllı biri olduğunu düşünüyordum ama değilmiş. eğer biraz keskin düşünebilseydi hürremin böyle bir sona sebep olacağını kestirebilirdi... Saygılar.

Replied

aynen sana katılıyorum

aynen sana katılıyorum

Replied

Diziye bakarak bu yorumları

Diziye bakarak bu yorumları yapmamalısınız.

Replied

bence eski yıllar yani

bence eski yıllar yani osmanlı yılları çok heycanlıymış

Replied

biriniz doğru birşey söyledi

biriniz doğru birşey söyledi katılıyorum

Replied

bencede, her bölümünü göz

bencede,
her bölümünü göz kırpmadan izliyorum

Replied

bencede bende sana katılıyorum

bence çok güzelllll:-)

Replied

bncede çok heyacanlıdır sana

bncede çok heyacanlıdır sana katılıyorum

Replied

3 yaşındaki oğlunu acaba yine

3 yaşındaki oğlunu acaba yine Kanuni mi boğdurttu tahtını alacak diye yoksa Hürrem'in korkularının mı kurbanı oldu. Eğer Kanuni etrafındaki tüm bu entrikalara kördüyse de anlam verdiremiyorum.

Replied

osmanlıdan okadar övgüyle söz

osmanlıdan okadar övgüyle söz eden ve nerdeyse onları ilahlaştıranlar kardeşlerini çocuklarını torunlarını boğdurtan içki ve kadın düşkünü bu insan bile denilmeyen şeylere hala niye hürmet duymamızı istiyorlar anlamak zor geliyor bunlar benim atam falan olamazlar

Replied

senın ataların bizanslı

senın ataların bizanslı olmalı osmanlının adını bile anma..

Replied

sen kendini ne sanıyorsun sen

sen kendini ne sanıyorsun sen kim sayesinde bugün bu ülkede bu kadar rahat yaşıyorsun bi düşün bakalım eğer atalarımız kadına bu kadar zaafı olan insanlar olsaydı padişahlığının 10 yılı seferlerde geçmezdi sen yerinden kalkmaya üşenirken onlar öleceğini bile bile hayatının sonunda yine sefere çıkmış bir kaleye daha iman nuru girsin diye uğraşırken canını hizmet ve vatan uğrunda feda etmiştir saçma sapan dizilere bakıpta tarihini karalama zaten sen tarihini bu dizi dedikleri saçmalıktan öğreniyorsan bırak bunları söylemeyi ağzını açmaya hakkın yok...

Replied

katılıyorum sen kimsin ki..

katılıyorum sen kimsin ki.. :@

Replied

Kesinlikle katılıyorum.

Kesinlikle katılıyorum. Diziler yüzünden halk Osmanlı tarihini yanlış öğreniyor ve yargılıyor. Bu diziler evt heyecanlı güzel ama yanlışları öğretiyor

Replied

atalarımız şuan olsaydı

atalarımız şuan olsaydı yıllarca egemenliğimizde kalan libyada, cezayirde,ırakta ,filistinde ve bunun gibi birçok ülkede masum insanlara zulüm yapılabilirmiydi atalarımıza bizim değil bütün dünyanın ihtiyacı var. atalarımızın yazdığı destanlar sayesinde bize kimse dokunamıyor

Replied

onlar olmasaydı acaba sen

onlar olmasaydı acaba sen şimdi nasıl yaşıcaktın

Replied

sen tarıhın t sını bılseydın

sen tarıhın t sını bılseydın kardeşş bu sozü söylemezdinn onlar senın atan olmaktan utanırdı kardeşş ..

Replied

Hayırdır George Bush ya da

Hayırdır George Bush ya da bill clintondan mı bahsediyorsunuz. Siz onları ecdad olarak görün biz de osmanlıyı..

İçki kadın düşkünlüğü 21. yy a ait bir özellik kendinizle karıştırmayın. Kimseyi ilahlaştırmıyoruz. Hataları varsada yazmaktan çekinmeyiz.

Siz önünüze bakınız.

Replied

hani 21. yüzyıl dedin ya..

hani 21. yüzyıl dedin ya.. bak bırakalım kanuni sultan süleyman'ı ya da 2.selim'i ... 4. murat heralde 21. yüzyıl padişahı idi ??
tarih eleştirilmezse hiç bir işe yaramaz. evet atalarımız doğru.

Replied

osmanlı imparatorluğu

Kanuninin devri orta asya türk devletlerine benziyor.oradada çinliler kızlarıyla türklerin başına bela oldular.tek sorun kadınlara karşı türk milletinin zaafı

Replied

Katılıyorum. Şu erkeklerin

Katılıyorum. Şu erkeklerin kadın zaafından oluyo zaten her şey günümüzde de öyle değil mi?

Replied

OSMANLI İMPARATORLUĞU nun

OSMANLI İMPARATORLUĞU nun gerileme devri aslında Hüremin saraya girmesiyle ve kanuniye çocuklar doğurmasıyla başlamıştır.Günümüzdede yaşanan siyasi ayak oyunlar o zamanlarda da yapılmıştır.Hürrem aslında ajandır ve planlı bir biçimde saraya yerleştirilmiştir.Hürremin takdir edilecek tek yanı hayatını feda ederek hristiyan toplumunun geleceğini kurtarmasıdır.

Replied

Hürrem ajan değildir ve

Hürrem ajan değildir ve sadece kendi intikamını almak ister fakat bu sırada Süleyman'ı sever.

Replied

kanuni'nin zayıflığı

kanuni bu kadar zayıf bir adammıydı ki ,bir kadının tek lafına oğlunu öldürtecek ?

Replied

KIYASLAMAYIN!!!!

devletin bekası için herşey makbuldur..ayrıca kimse o zamanla bu zamanı kıyaslamasın çünkü o zamanki dünya farklı şimdiki dnya farklı

Replied

anlamadım

nasıl anlamadım ne türden kıyaslamayalım

Replied

Ya deli mi bunlar ?? Ne

Ya deli mi bunlar ?? Ne meraklılar birbirlerinin kuyularını kazmaya, birbirlerini boğdurmaya, öldürmeye, zehirlemeye.... Aslında hala da devam etmiyormu? Birbirimizin kuyusunu kazmayı, iftira etmeyi pek sevmiyormuyuz ? Eskiden erkek evlatları rekabet yüzünden boğarlarmış, şimdi de kız çocukları namus adı altında öldürüyorlar... Acaba bu bir gelenek mi bizde ? Çok mu meraklıyız evlatlarımızı öldürmeye!!!! Pek mi marifet bu ?????

Replied

erkek erkektir padişahda olsa

erkek erkektir padişahda olsa bir hatunun ağzına bakıpta ona güzelli ği için kapılıp herdediğini yaparsa eşindende yavrusundanda tahtındanda olur her şeyin azı karar çoğu zarar ne diyelim olmuş bitmiş biz şu anki devletin durumuna oturup üzülelim başımızdakileri iyi seçelim bizden sonraki nesilde bize ayıplanıp vahlanmasın allah vatan bütünlüğümüzü bozmasın

Replied

amin. güzel yorum kardeş

amin. güzel yorum kardeş teşekkür edrim.

Replied

yorumcu her nekadar kendınce

yorumcu her nekadar kendınce bu durumu görüyorada devletin bekası için en akıllı en cesur ve dırayetli bir şehzadenin boğdurulmasına bir hatun yüzünden emir vermesi kabul edilemez bir durundur.

Replied

çoook doğru söylüyorsunuz

çoook doğru söylüyorsunuz

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <b> <center>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.